Az ISZIIR céljai

Az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer (ISZIIR) kialakításának célja a területi kamarák szakképzéssel kapcsolatos számítógépes nyilvántartásainak egy egységes információs szerkezetbe foglalása volt. Az így létrejövő egységes adatszerkezet lehetővé teszi a könnyebb és gyorsabb adatelérést és ezáltal a szakképzéssel összefüggő elemzések gazdagabb és mélyebb szintű elvégzését.

Az ISZIIR kialakításakor fontos szerepet kapott a bővíthetőség, aminek következtében a rendszer adatbázisa összekapcsolható más forrásokból származó adatokkal (pl. a KSH által gyűjtött kistérségi, megyei, regionális társadalmi gazdasági adatokkal, azaz a T-STAR adatbázissal). Mindazonáltal a rendszer rugalmassága nem csak a bővíthetőségben, hanem az alkalmazkodásban is megnyilvánul. Az ISZIIR-t ugyanis a folyamatos, évről évre történő fejlesztés jellemzi, így a rendszer gyorsan tud alkalmazkodni a kamarai igények, illetve a jogszabályi környezet változásához.